НЭГ НОМ, НЭГ ЦЭЦЭГ CHALLENGE

2018-07-25

Уурхайн кемп ашиглалтанд орж байгаа холбоотой тохилог эрүүл амьдрах орчинг бий болгох зорилгоор "НЭГ НОМ, НЭГ ЦЭЦЭГ CHALLENGE" -ыг уурхайн бүс дэхь нийт ажилтнуудын дунд зарлаж байна.